priesgaisrine ir civiline

Priešgaisrinė ir civilinė sauga

Deramas pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir gebėjimas elgtis joms nutikus – labai svarbus aspektas įmonės valdyme. Visi įmonių vadovai privalo supažindinti darbuotojus su priešgaisrine ir civiline sauga, rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Konsultuojame įmonių vadovus priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, profesionaliai atliekame saugos auditus, teikiame vertinimus ir patarimus, organizuojame mokymus ir pratybas darbuotojams.

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės numato, jog įmonių vadovybė įsipareigoja išklausyti priešgaisrinės saugos mokymo programą ir supažindinti savo darbuotojus su priešgaisrinės saugos klausimais.

UAB Veritas bona” pataria laiką išnaudoti efektyviai ir siūlo priešgaisrinės saugos konsultacijas bei susijusias paslaugas: rengia gaisrinės saugos instrukcijas, evakavimo planus, užtikrina gaisrinės saugos būklės kontrolę, rengia gaisrinės saugos vietinius teisės aktus, organizuoja priešgaisrinės saugos auditus, kurių metu vertinama gaisrinės saugos būklė, teikiami pasiūlymai ir patarimai.

Už civilinę saugą įmonėje taip pat atsako vadovybė. Įmonių vadovai įsipareigoja apmokyti savo darbuotojus, kaip elgtis, kilus ekstremaliai situacijai, suteikti žinių apie gamtines, socialines ir ekologines nelaimes bei būdus, kaip apsisaugoti.

UAB Veritas bona” padeda įmonių vadovams teikti darbuotojams išsamią informaciją civilinės saugos klausimais, taip pat apsaugoti įmonės personalą ir aplinką, išlaikyti rimtį, išvengti žalos, gresiant ar susiklosčius ekstremalioms situacijoms. Veritas bona” rengia ekstremalių situacijų valdymo planus, konsultuoja visais civilinės saugos klausimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir pratybas darbuotojams, atlieka galimų pavojų ar ekstremalių situacijų rizikos analizę, teikia pasiūlymus.

  • Dokumentų rengimas
  • Priešgaisrinės saugos būklės užtikrinimas
  • Gaisrinės saugos auditas
  • Konsultacijos gaisrinės saugos klausimais
  • Konsultacijos civilinės saugos klausimais
  • Pavojingų objektų avarijų prevencijos planai
  • Pavojingų objektų vidaus avarinius planai
  • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai
  • Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė
  • Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.