Mokymai

Mūsų teikiamos paslaugos – Jūsų raktas į sėkmę. Tam, kad dirbtumėte produktyviai ir galėtumėte visą savo dėmesį skirti konkretiems įmonės tikslams, mes organizuojame įvairius darbuotojų mokymus, taip pat asmens duomenų apsaugos seminarus įmonių viduje.

Virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT1) tęstinio neformaliojo profesinio mokymo programa
Polietileninių vamzdžių, jungiamų sandūriniu ir moviniu būdais, suvirintojai
Suvirinimo darbų priežiūros meistras
Suvirintojas dujomis (262052102)
Suvirintojas elektra (262052103)
Metalų suvirintojas ir pjaustytojas elektra ir dujomis (262052104)

Darbų sauga
Kaminkrėčio mokymai
Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai darbuotojams
Darbuotojas, dirbantis su cheminėmis medžiagomis
Parakinių statybos įrankių operatoriaus
Darbų parakiniais statybos įrankiais vadovo
Parakinių statybos įrankių operatoriaus
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio iii grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102205)
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102208)
Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 360102205)
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 360102202)
Medkirtys (261062302)
Metalų suvirintojas ir pjaustytojas elektra ir dujomis (262052104)
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose (260062304)
Miško ruošos darbų vadovas (260062303)
Freoninių šaldymo įrenginių mašinistas – remontininkas (262052221)
14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinistas (262052505)
Šaldymo kompresorių priežiūros meistras (560052223)
Mažesnės kaip 14kW galios kompresorių mašinistas (261052506)
Krovinių kabinėtojas (260058206)
Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatorius (260084005)
Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatorius (260052107)
Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras (560052509)
Kėlimo įrenginių priežiūros meistras (560084006)
Kėlimo kranų darbo vadovas (560084007)
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas (261084002)
Autokrautuvo vairuotojas (kodas 261084001)
Krautuvų vairuotojas (261084022)
Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovas (kodas 560086207)
Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose (kodas 260086204)
Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovas (kodas 560054405)
Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose (kodas 260086206)
Darbo su asbestu arba jo gaminiais vadovas (kodas 560058208)
Darbininkas, dirbantis su asbestu arba jo gaminiais (kodas 260058204)
Padalinio vadovas
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti, priešgaisrinės saugos mokymo programa
Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai ir komiteto nariai
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse (kodas 590086209)
Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 360102204)
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 360102203)
Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102203)
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa
Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus (kodas 260086203)
Aukštalipio darbų vadovas (kodas 560086208)
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa (valstybinis kodas 560102204)
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus
DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE, MOKYMO PROGRAMA (VALSTYBINIS KODAS 560102202)
Plataus profilio liftininko mokymo programa (val.k.261104103)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, atsakingų už radiacinę saugą ar dirbančių su dantų rentgenodiagnostine įranga, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa
Darbuotojų, dirbančių su nemedicininės paskirties uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą ar dirbančių nemedicininės paskirties objektuose, kurie naudoja IV-V pavojingumo kategorijos uždaruosius jonizuojančios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų ar dirbančių su atviraisiais šaltiniais nemedicininės paskirties objektuose, privalomojo periodinio mokymo programa
Asmens sveikatos priežiūros darbuotojų, dirbančių su rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą medicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą ar dirbančių medicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Darbuotojų, dirbančių su nemedicininės paskirties atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose IV-V pavojingumo kategorijos atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su dantų rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su dantų rentgenodiagnostikos aparatais, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgenodiagnostikos aparatai, radiacinės saugos privalomojo pradinio mokymo programa
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dirbančių su rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos privalomojo periodinio mokymo programa
Metalo laužo ir atliekų supirkimo, metalo laužo ir atliekų perdirbimo įmonių darbuotojų privalomoji radiacinės saugos mokymo programa

Operatyvinis darbas

 

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, savarankiško pasirengimo programa (įskaitant žiedinį tinklą)
0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises, savarankiško pasirengimo programa (išskyrus žiedinį tinklą)
0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą)
0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalas, siekiantis gauti operatyvinio remonto personalo teises (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą)


Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

 

Energetikos įmonių, eksploatuojančių montuojančių elektros įrenginius, vadovai, padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys
Elektriko verslo mokykla pradedantiesiems
Elektrikų verslo mokykla pažengusiems
Techninė sauga
Naudokime energiją taupiai
Efektyvus apšvietimas
Norminių aktų, reglamentuojančių elektros energetikos įrenginių eksploatavimą, komentarai
Norminių aktų, reglamentuojančių saugų darbą, komentarai
Elektros įrenginių apsauga nuo tinklo eksploatacinių parametrų kitimo
Geležinkelio kontaktinis tinklas
Gyvenamų ir pramoninių pastatų apsaugos nuo žaibo sistemų įrengimas ir eksploatavimas
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius (be įtampos apribojimo) taisyklių komentaras
Iki 1000 V įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimas
Virš 1000V iki 35 kV įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimas
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius (žemoje įtampoje) taisyklių komentaras

Elektromonterių mokymai


Elektrotechnikos pagrindai neelektrotechniniam personalui
Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų mokymo programa
Geležinkelio kontaktinio tinklo elektromontuotojo mokymai
0,4-10 kV įtampos oro linijų (OKL, OLI ir OL) elektromontuotojų kvalifikacijos kėlimas
Akumuliatorių baterijas ir jų įkrovimo įrenginius prižiūrinčio elektromontuotojas (260052201)
Darbuotojas, prižiūrintis ne elektrotechnikos darbuotojus, vykdančius ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo (260052202)
Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus (260052504)
Asmuo, atsakingas už elektros ūkį
Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis elektros įrenginius
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromontuotojas (262071302 /262052203)

Kabelių linijos


Galios kabelių saugaus pradūrimo (prašovimo) technologijų taikymas
Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojas
0,4 – 400 kV įtampos kabelių klojėjas
Žemos įtampos kabelių movų montuotojas
Propano-butano dujų naudojimas elektromontavimo darbuose

Vamzdynai ir slėginiai indai


Slėginių indų operatorius (260052402)
Slėginių indų priežiūros meistras (560052403)
Oro kompresorių priežiūros meistras (560052507)

Šilumos energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Šilumos energetikos įmonių eksploatuojančių/montuojančių šilumos įrenginius vadovai, padalinių vadovai, ar jų įgalioti asmenys
Pastato šildymo sistemos įrenginių priežiūrą (eksploatavimą) reglamentuojančių norminių teisės aktų apžvalga (komentarai).
Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras (560052221)
Šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir eksploatavimas.
Pastato šilumos punktų įrengimo ir priežiūros (eksploatavimo) techniniai reikalavimai.
Pastato karšto vandens sistemų įrengimo ir priežiūros (eksploatavimo) techniniai reikalavimai.
Pastato šilumos vartojimo įrenginiai.
Pastatų šildymo sistemų energetinio efektyvumo tikrintojo mokymo programa
Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kw, energinio efektyvumo tikrintojo mokymo programa

Ypatingo statinio specialistai


Ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (mechanikos darbai) profesinių žinių mokymai ir vertinimas
Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (mechanikos darbai) profesinių žinių mokymai ir vertinimas

Pastatų auditorių mokymai


Energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo

Energetiniai katilai


Energetinių katilų mašinistas
Katilinės vandens cheminio valymo aparatininkas
Elektrodinių katilų priežiūros meistro
Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro
Katilų derintojas
Energetinių katilų priežiūros meistras.
Vidutinio slėgio (mažiau kaip 4 MPa) katilų priežiūros meistras.
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, priežiūros meistras.
Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas.
Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas.
Energetinių katilų mašinistas.
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūrikas.
Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru operatorius
Asmuo, atsakingas už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą.

Šilumos Punktai

Termofikacinio vandens kokybės katilinėse, pastatų šildymo sistemose ir karšto vandens sistemose patikrinimas ir priežiūra
Pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo specialistai
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą (priežiūrą)
Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį

Dujų energetika

Portatyvinių dujų balionų keitėjas
Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio mokymo programa (260052301)
Veikiančių magistralinių dujotiekių suvirintojo mokymo programa (260052265)
Suskystintų dujų pilstymo stoties siurblių-kompresorių mašinisto mokymo programa (260052240)
Varinių vidaus dujotiekių lituotojo-montuotojo mokymo programa (260052247)
Suskystintų dujų pilstymo stoties balionų pildytojo mokymo programa (260052242)
Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052255)
Šaltkalvio dujų balionų keitėjo mokymo programa (260052244)
Suskystintų dujų pilstymo stoties šaltkalvio mokymo programa (260052241)
Pastatų dujų sistemų (su prietaisais iki 120 kW galios) montavimo priežiūros meistro mokymo programa (560052251)
Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052273)
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052271)
Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (260052274)
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (360052202)
Magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stoties operatoriaus mokymo programa (361052261)
Magistralinių dujotiekių dujų kompresorių mašinisto mokymo programa (360052201)
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo mokymo programa (260052235)
Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (360052203)
Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovas (560052250)
Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvis (260052233)
Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymo programa (560052262)
Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių projektuotojo mokymo programa (560052263)
Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymo programa (260052264)
Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (260052256)
Už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą atsakingas asmuo
Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais, kurie turi iki 120 kW galios, eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052252)
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovas (560052249)
Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais, tuirnčiais iki ir daugiau 120 kW galios, eksploatavimo vadovas (560071315)
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovas (560086202)
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvis (260052234)
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius (260086201)
Technologines dujas deginančių įrenginių operatorius (260052231)
Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052257)
Suskystintų dujų balionų sandėlininko mokymo programa (260052238)
Asmuo atsakingo už dujų ūkį

Suskystintos naftos dujos


Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymo programa (560052254)
Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus mokymo programa (260052239)

Naftos produktai


Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistras (560052414)
Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymo programa (261034101)
Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimas sprogioje aplinkoje. Darbo vadovo mokymo programa (560052413)

Seminarai, patvirtinti LR Aplinkos ministro


Projektų valdymo pagrindai
110-330 kV galios transformatorių ir autotransformatorių parinkimas projektuojant
Elektrinio šildymo sistemos, komponentai, jų projektavimas ir montavimas
Efektyvus apšvietimas
Asinchroninių variklių apsaugos
IEC komunikacijos protokolo instaliavimas
MiCOM serijos relinės apsaugos terminalo P139 konfigūravimas. Modulis Nr. 1 (bazinis)
MiCOM serijos relinės apsaugos terminalo P139 konfigūravimas. Modulis Nr. 2 (pažengusiems)
Kondensatorių baterijos
Norminių aktų reikalavimai priešgaisrinei saugai ir žaibosaugai
Pastatų elektrotechninių sistemų priešgaisrinės saugos parinkimas ir montavimas
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis)
Iki 400 kV įtampos matavimo transformatorių montavimas
Įžemėjimo apsaugos izoliuotos ir kompensuotos neutralės elektros tinkluose
Fotovoltinės jėgainės projektavimas ir montavimas
110-400 kV optinio kabelio/žaibosaugos troso su optiniu kabeliu tiesimas
Sprogioms aplinkoms skirtos elektrotechnikos ir automatizavimo įrangos montavimo darbų techninė priežiūra
Reikalavimai sprogioms aplinkoms skirtos elektrotechnikos ir automatizavimo įrangai, parinkimas projektuojant
Sprogioms aplinkoms skirtos elektrotechninės įrangos montavimas
Sprogioms aplinkoms skirtos automatinės įrangos montavimas
Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose

Ypatingo statinio specialistai


Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (elektrotechnikos darbai) profesinių žinių mokymas ir vertinimas
Ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (elektrotechnikos darbai) profesinių žinių mokymai ir vertinimas

Kursai, seminarai ir konsultacijos


Kvalifikacijos tobulinimo kursai
Teisinių žinių konsultacija ir egzaminas
Profesinių žinių konsultacija ir egzaminas

Moodle
Nuotolinis mokymas

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.