asmens duomenu apsauga

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga – kiekvienam tiek juridiniam, tiek fiziniam asmeniui aktuali ir kompleksinė tema, kurią gerai išmanyti svarbu įmonių vadovams, darbuotojams, duomenų subjektams bei visiems asmenims, tvarkantiems asmens duomenis.

UAB „Veritas bona“ teikia šias su asmens duomenų apsauga susijusias paslaugas:

  • Konsultacijos asmens duomenų apsaugos klausimais – suteikiamos išsamios ir profesionalios konsultacijos žodžiu arba raštu;
  • Asmens duomenų apsaugos dokumentai – rengiame asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius dokumentus (asmens duomenų tvarkymo taisyklės, privatumo politika, poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra, reagavimo į duomenų subjektų prašymus procedūra ir kitų dokumentų susijusių su asmens duomenų tvarkymu rengimas), priklausomai nuo asmens duomenų tvarkymo apimčių;
  • Duomenų apsaugos pareigūnas – vykdome duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
  • Asmens duomenų apsauga – dokumentų tvarkymas ir rengimas;
  • Duomenų apsaugos auditas – konsultacijos, dokumentacijos rengimas; esamos situacijos, dirbant su asmens duomenimis, įmonėje ar organizacijoje analizė;
  • Vidinių įmonės asmens duomenų apsaugos taisyklių, bendrosios politikos ir kitų dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, rengimas, bei duomenų apsaugos procedūrų įdiegimas į įmonės veiklą;
  • Vykdome nuolatinę asmens duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos priežiūrą įmonėse;
  • Atstovaujame valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje;
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas – atliekame poveikio duomenų apsaugos vertinimą, kurį turi atlikti visi duomenų tvarkytojai, jeigu dėl jų atliekamo duomenų tvarkymo, duomenų subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti pavojus, atsižvelgiant į rūšį, apimtį, kontekstą ir tikslą, kuriuo tvarkomi asmens duomenys.
  • Mokymai ir seminarai – vedame mokymus ir seminarus asmens duomenų apsaugos temomis.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas turi turėti visišką autonomiją ir nepriklausomumą, būtiną savo funkcijoms tinkamai atlikti.

Duomenų apsaugos pareigūnas gali eiti kitas pareigas, tačiau tik tiek, kiek jos nesukelia interesų konflikto.

Duomenų apsaugos pareigūnu negali būti skiriami išvardyti asmenys: bendrovių direktoriai, operacijų, finansų, žmogiškųjų išteklių, marketingo arba IT vadovai.

Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir jo darbuotojai kadencijos metu ir jai pasibaigus įsipareigoja saugoti su bet kuria konfidencialia informacija susijusią profesinę paslaptį, kurią jie sužinojo eidami savo tarnybines pareigas.

Mūsų įmonė gali Jums pasiūlyti Duomenų apsaugos pareigūną. Susisiekite dėl informacijos ir pirminės konsultacijos. Asmens duomenų apsaugos auditas, ada patikrinimas, asmens duomenų apsaugos inspekcijos patikrinimas> ir kiti itin svarbūs procesai bus atlikti greitai ir profesionaliai.

 

Asmens duomenų apsauga – poveikio jai vertinimas.

Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas numato asmens duomenų apsaugos poveikio vertinimo atlikimą. Duomenų apsaugos poveikio vertinimą turi atlikti visi duomenų tvarkytojai, jeigu dėl jų atliekamo duomenų tvarkymo, duomenų subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti pavojus, atsižvelgiant į rūšį, apimtį, kontekstą ir tikslą, kuriuo tvarkomi asmens duomenys. Tokie atvejai apima cookies naudojimą, IP adresą, prieigą prie patalpų, finansinių paslaugų sektorių, sveikatos duomenų tvarkymą, vartotojų duomenų tvarkymą interneto parduotuvėse, kliento kortelių duomenų tvarkymą, didelių duomenų analizę.

Patikėkite šį darbą mums – mes atliekame profesionalų poveikio duomenų apsaugai vertinimą, supažindiname su rezultatais ir teikiame išsamias konsultacijas.

Personalo mokymai – asmens duomenų apsauga įmonėje.

Vedame asmens duomenų apsaugos praktinius mokymus įmonių viduje.

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.