Darbo apmokėjimo sistema

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 140 straipsnio 3 dalyje numatyta prievolė darbdaviams patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą.

Reikalavimas taikomas įmonėms, įstaigoms, organizacijoms (toliau – įmonė), kuriose dirba dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Už darbo apmokėjimo sistemos parengimą bei patvirtinimą, atsakingas  darbdavys, privalo užtikrinti, kad Sistema būtų  prieinama visiems darbuotojams. Tuo atveju, jeigu įmonėje yra parengta kolektyvinė sutartis, darbo apmokėjimo sistemos nustatomos šioje sutartyje.  

Darbo apmokėjimo sistemoje privaloma nurodyti darbuotojų kategorijas pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus), darbo užmokesčio indeksavimo tvarka bei papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir tvarka.

Nors pats DK iš esmės nereglamentuota detalios darbo apmokėjimo sistemos rengimo tvarkos ir turinio, tačiau rengiant sistemą, būtina užtikrinti bei įgyvendinti sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo, protingumo ir viešumo principus o kartu akcentuoti ir šalių atsakomybes dėl prisiimamų įsipareigojimų, įskaitant ir konfidencialumo principą. Pažymėtina ir tai, kad darbo apmokėjimo sistema turi būti parengta taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokio diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais. Vyrams ir moterims už tokį patį ar lygiavertį darbą turi būti mokamas vienodas darbo užmokestis.

Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, svarbu laikytis informavimo ir konsultavimosi procedūros su darbo taryba (jei įmonėje dirba daugiau nei 20 darbuotojų) bei užtikrinti, kad su darbo apmokėjimo sistema būtų supažindinti visi darbuotojai.

Visais klausimais, dėl darbo apmokėjimo sistemos parengimo, įdiegimo, galite konsultuotis su mūsų teisininkais el. paštu info@veritasbona.lt

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.