Biologinių rizikos veiksnių vertinimas

Valstybinė darbo inspekcija savo puslapyje paskelbė daugiau kaip 1660 įmonių, įstaigų, organizacijų sąrašą, kurios elektroninio inspektavimo būdu bus inspektuojamos, dėl biologinių rizikos veiksnių vertinimo.

Atnaujintuose „Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe nuostatuose“ numatyti reikalavimai dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių veiksnių poveikio jų sveikatai. Įmonės, kurių veikloje darbuotojai yra arba gali būti veikiami biologinių veiksnių, privalo šių nuostatų laikytis. Juose biologiniai veiksniai (mikroorganizmai, galintys žmogui sukelti bet kokią infekciją, alergiją ar apsinuodijimą) klasifikuojami į keturias rizikos grupes pagal keliamos rizikos laipsnį.

Biologiniai veiksniai – mikroorganizmai, įskaitant genetiškai modifikuotus, ląstelių kultūros bei žmogaus endoparazitai, galintys sukelti bet kokią infekciją, alergiją ar apsinuodijimą. Pagal keliamos infekcijos rizikos laipsnį biologiniai veiksniai skirstomi į keturias rizikos grupes:

  •  – medžiaga, kuri negali sukelti ligų;
  •  – medžiaga, kuri gali sukelti ligas ir būti pavojinga, mažai tikėtina, kad ji plistų visuomenėje, paprastai yra efektyvių profilaktikos priemonių arba ligos sėkmingai gydomos;
  •  – medžiaga, kuri gali sukelti sunkias ligas ir būti labai pavojinga, kyla rizika, kad ji gali išplisti visuomenėje; paprastai yra efektyvių profilaktikos priemonių arba ligos sėkmingai gydomos;
  •  – medžiaga, kuri sukelia sunkias ligas ir yra ypač pavojinga, gali kilti didelė rizika, kad ji išplis visuomenėje; paprastai nėra efektyvių profilaktikos priemonių ir ligos neišgydomos.

Iki gruodžio 21 d. įmonėje įvertinus biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikį įmonės darbuotojų saugai ir sveikatai bei šių veiksnių atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams,  atsakingas įmonės darbuotojas, tiesiogiai prisijungęs prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI interneto svetainėje, turės atsakyti į teminės ataskaitos klausimus.

UAB „Veritas bona“ siūlo Jums:

  • Parengti biologinių rizikos veiksnių prevencinių priemonių planą.
  • Atlikti Jūsų įmonėje biologinių rizikos veiksnių vertinimą.

Išsamesnė informacija dėl biologinių rizikos veiksnių vertinimo, telefonu: +370 60430534 arba el. paštu: info@veritasbona.lt

Nuoroda į Valstybinės darbo inspekcijos pranešimą:  https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3093

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.