Kaip žinia, šių metų gegužės 25-ąją įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, sukėlęs nemenką sumaištį tiesioginėje rinkodaroje ir versle. Šios asmens duomenų reformos iniciatorė – Europos Komisija, siekianti suvienodinti ir modernizuoti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus visose Europos Sąjungos valstybėse.

Nuo šiol įmonių pareigos asmens duomenų apsaugos srityje – kur kas griežtesnės. Įsigaliojus BDAR, itin svarbios asmens duomenų tvarkymo taisyklės: įmonės turi gebėti aiškiai atsakyti, kokiu būdu asmens duomenys buvo gauti ir kam teikiami, kokiu tikslu jie tvarkomi ir naudojami. Asmenys, kurių asmens duomenys naudojami, turi teisę gauti aiškiai išdėstytą informaciją, kokiam tikslui ir kaip naudojami jų  asmens duomenys. Asmenims turi būti sudarytos papratos sąlygos leisti arba neleisti naudotis jų asmens duomenimis, taip pat galimybė juos keisti.

Įsigaliojus BDAR, įvedamas ir naujas terminas – Duomenų apsaugos pareigūnas. Įmonėse skiriami Duomenų apsaugos pareigūnai, vykdantys asmens duomenų apsaugos taisyklių kontrolę ir užtikrinantys jų laikymąsi.

Įsigalioja papildomas reikalavimas gauti sutikimą tvarkyti asmens duomenis kiekvieną kartą, kai duomenys naudojami skirtingiems tikslams. Vadinasi, naudojant asmens duomenis vis naujam tikslui, reikalingas ir naujas leidimas.

Privalomas įmonių dokumentas – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kuriose įvardijami aiškūs teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijai. Svarbūs ir kiti dokumentai, tokie kaip Duomenų saugumo pažeidimo tvarkos taisyklės, kuriose nurodoma, kaip ir kokius duomenis teikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kas atsakingas už duomenų perdavimą šiai institucijai ir t.t. Visos asmens duomenų tvarkymo sutartys privalo būti parengtos profesionaliai. Atsižvelgiant į vykstančius didelius pokyčius ir naujus reikalavimus, labai svarbu pasirinkti gerus konsultantus asmens duomenų apsaugos klausimais.

Kontaktai
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį:

Įvesdami savo el. pašto adresą, jūs patvirtinate,
kad susipažinote ir sutinkate su mūsų privatumo politika.